Logo Utrecht University

The Business Corporation as a Political Actor

Events

Rutger Claassen pleit voor inkomenssteun voor burgers

Prof. dr. Rutger Claassen(Ethiek Instituut) pleit bij het radioprogramma Dr Kelder en Co voor een andere economische respons op de coronacrisis. 

“De overheid trekt miljoenen uit om in deze financieel zware tijden bedrijven te redden. Daarmee geven we de markt meer macht en draait de burger op voor de kosten”, stelt Claassen. “Het risico ontstaat dat private bedrijven de overheid gaan gebruiken om lasten op af te wentelen, terwijl in goede tijden de lusten bij de bedrijven zelf blijven.”

Inkomenssteun voor burgers

“Privaat en publiek zijn nu totaal met elkaar vermengd. Hier moet een duidelijkere scheiding tussen komen”, zegt Claassen. Ook pleit hij voor inkomenssteun voor burgers in plaats van bedrijven, want: “een bedrijf is geen doel op zich.”