Logo Utrecht University

The Business Corporation as a Political Actor

News

Financieel Dagblad: ‘Het neoliberalisme gaat op de schop, zeggen politici in verkiezingsstrijd’

In hun artikel ‘Het neoliberalisme gaat op de schop‘ (Financieel Dagblad, 6 maart 2021) bespreken Anna Dijkman en Jean Dohmen de ‘zwaai naar links’ die politici dit verkiezingsjaar collectief op sociaal-economisch gebied lijken te maken. Niet alleen linkse partijen als SP en GroenLinks, maar ook van origine rechtse partijen als VVD en CDA pleiten voor meer inmenging van de overheid om zaken als monopolievorming en milieuvervuiling tegen te gaan.

Prof. Rutger Claassen noemt het een onontkoombare overgave aan de tijdgeest: aan de groeiende maatschappelijke onvrede kan geen enkele partij zich onttrekken. Maar blijven de woorden steken in het verkiezingsprogramma, of zullen ze daadwerkelijk hun weg gaan vinden naar het regeerakkoord? Claassen is sceptisch: “Het moet zich nog bewijzen. Vergeet ook niet: er is al heel veel geprivatiseerd en dat wordt allemaal niet opeens teruggedraaid”. Peter Kanne van het onderzoeksbureau I&O Research stelt zich bovendien de vraag in hoeverre een ommekeer wel wenselijk zou zijn: “De slinger kan ook te ver doorslaan”.